ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กำหนดการ ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Administrator 1765
2 ประกาศ พ้นสภาพ นักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 Administrator 2054
3 กำหนดการ ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Administrator 2328
4 กำหนดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประเภทคคัดสรร ประจำปีการศึกษา 2561 Administrator 860
5 กำหนดการ ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Administrator 1608
6 ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปริญญาตรี Administrator 888
7 ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช. และ ปวส. Administrator 1659
8 กำหนดการ ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Administrator 554
9 ปฏิทินการศึกษา 2-2559 Administrator 1113
10 กำหนดการ ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Administrator 939
11 ปฏิทินการศึกษา 1-2559 Administrator 1242