ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กำหนดการ ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Administrator 4934
2 ประกาศ พ้นสภาพ นักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 Administrator 2316
3 กำหนดการ ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Administrator 2396
4 กำหนดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประเภทคคัดสรร ประจำปีการศึกษา 2561 Administrator 888
5 กำหนดการ ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Administrator 1664
6 ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปริญญาตรี Administrator 951
7 ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช. และ ปวส. Administrator 1787
8 กำหนดการ ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Administrator 596
9 ปฏิทินการศึกษา 2-2559 Administrator 1204
10 กำหนดการ ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Administrator 982
11 ปฏิทินการศึกษา 1-2559 Administrator 1310